Управа и стручни сарадници

Директор школе:
ПЕЈАШИНОВИЋ БРАНИСЛАВА

Секретар школе:
ЈОСИПОВИЋ САЊА

Рачуновођа:
РАДУЛОВИЋ СТАНА

Педагог школе:
КУЊАДИЋ БОЖАНА

Психолог:
ЗЕЉКОВИЋ МАРИЈАНА

Библиотекар:
ПАЈИЋ ТАТЈАНА

Књижничар:
КНЕЖЕВИЋ ЉИЉАНА