Управа и стручни сарадници

Директор школе:
БРАНКА ШПИРИЋ

Секретар школе:
САЊА ЈОСИПОВИЋ

Рачуновођа:
СТАНА РАДУЛОВИЋ

Педагог школе:
БРАНИСЛАВА ПЕЈАШИНОВИЋ

Психолог:
МАРИЈАНА ЗЕЉКОВИЋ

Библиотекар:
ЉИЉАНА КНЕЖЕВИЋ