Распоред извођења наставе од 6. до 10.априла

Детаљан распоред по разредима и предметима погледајте на:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/rapored-nastave.aspx