Обиљежен Европски дан језика

У циљу подизања свијести код ученика о значају учења различитих језика који се говоре и уче у Европи, промовисања језичке и културне разноликости, те подстицања учења језика, у нашој школи је и ове године обиљежен 26. септембар, Европски дан језика.
Тим поводом, наставници страних језика организовали су различите активности, а ученици су занимљивим цртежима приказали своје виђење Европског дана језика.

Енергетско утопљавање школе

У оквиру пројекта енергетске ефикасности, у току је извођење обимних радова на објекту наше школе.
Радовима су обухваћени санација крова, обнова фасаде са термоизолацијом, замјена столарије на фискултурној сали, те радови на унапређењу система гријања.
Реализацијом овог пројекта, ученици и запослени ће добити квалитетније услове за рад, а зграда нови, атрактивнији изглед.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА

На основу дописа Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 07.041/610-199-3/20 од 28.8.2020. године у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом у Републици, а у циљу очувања здравља ученика и наставника основних школа, школа неће бити у могућности организовати пријем ученика првог разреда који је планиран за понедјељак, 31. 8. 2020.

Редовна настава почиње у уторак, 1. 9. 2020. године, према раније објављеном распореду.

СРЕЋАН ПОЧЕТАК!

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа за школску 2020/2021. годину

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа Републике Српске садржи назив струкa, занимања, смјерова, одсјека, број одјељења, број ученика који се уписују у први разред, рокове за пријем докумената, начин бодовања, обавезу објављивања ранг-листе са бројем бодова по свим елементима бодовања и податке по струкама о броју незапослених радника и њиховом запошљавању у 2019. години и податке о дефицитарним занимањима. Све средње школе објављују на огласној табли школе текст конкурса, план уписа, табеларни преглед о броју незапослених радника и њихово запошљавање у 2019. години, као податак о дефицитарним занимањима за своју школу.

Приликом уписа, кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама и у том случају им се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека, а рангирање се врши према успјеху у оба занимања, смјера или одсјека.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова, а бодовање врши на основу општег успјеха у основној школи, успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, смјеру у гимназији или одсјеку у умјетничким школама, за који кандидат конкурише, те на основу резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.

Јaвним конкурсом одређена су два уписна рока, и то: јунски рок – од 15. до 26. јуна и јулски рок – од 6. до 17. јула 2020. године.

Конкурс можете преузети овдје а план уписа овдје.