Text Box: Бања Лука

Добро дошли на нашу интернет страницу - било да сте ученик , ученица , родитељ , старатељ или сте на тренутак сасвим случајно свратили .

Ученици и колектив школе

 

Емилија Ђукић

Ученик генерације

2013/2014

 

ОСНОВНА ШКОЛА '' БРАНКО ЋОПИЋ''

БАЊА ЛУКА

 

УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДЈЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ

ОД 23.3. до 30.3. 2015.

од 9,00 – 18,00 часова

 

У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ УПИСУЈУ СЕ СВА ДЈЕЦА КОЈА ЋЕ ДО 1. септембра 2015. ГОДИНЕ НАВРШИТИ ШЕСТ ( 6 ) ГОДИНА.

*У ПРВИ РАЗРЕД УПИСУЈЕ СЕ И ДИЈЕТЕ СТАРИЈЕ ОД ШЕСТ ГОДИНА,КОЈЕ ЗБОГ БОЛЕСТИ ИЛИ ДРУГИХ РАЗЛОГА НИЈЕ БИЛО УПИСАНО У ПРВИ РАЗРЕД.

*НА ТРАЖЕЊЕ РОДИТЕЉА(СТАРАТЕЉА) И НА ОСНОВУ МИШЉЕЊА КОМИСИЈЕ КОЈА УТВРЂУЈЕ ЗРЕЛОСТ ДЈЕТЕТА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ,У ПРВИ РАЗРЕД МОГУ СЕ УПИСАТИ И ДЈЕЦА КОЈА ЋЕ ДО КРАЈА ТЕКУЋЕ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ (2015.) НАВРШИТИ 6 ГОДИНА.

ПРИЛИКОМeЕВИДЕНТИРАЊАеПРИСПЈЕЛЕеДЈЕЦЕ

КАНЦЕЛАРИЈИ ПЕДАГОГА и ПСИХОЛОГА), ЗА ПРВИ РАЗРЕД, ПОТРЕБНО ЈЕ ДОНИЈЕТИ

 

 ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 ПОТВРДУ О МЈЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА (РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ПОШТОВАТИ ШКОЛСКО УПИСНО ПОДРУЧЈЕ)

 

Додатне информације:

тел. 051/258 301 педагог и психолог

 

 

 

 

 

ШКОЛСКО ПОДРУЧЈЕ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' БРАНКО ЋОПИЋ''

 

ГРАНИЧНЕ УЛИЦЕ УПИСНОГ ПОДРУЧЈА:

 

Text Box: СРПСКА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА
АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ
ТРГ СРПСКЕ ВОЈСКЕ
БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА ( ЛИЈЕВА СТРАНА)
БУЛЕВАР ПЕТРА БОЈОВИЋА

 

УЛИЦЕ УНУТАР ШКОЛСКОГ ПОДРУЧЈА СУ:

 

1. БАНА ЛАЗАРЕВИЋА

2. АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ

3. БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА

4. СИМЕ ШОЛАЈЕ

5.  БУЛЕВАР ЖИВОЈИНА МИШИЋА (ЛИЈЕВА СТРАНА)

6. ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА

7.  СРПСКА

8.  ВАСЕ ПЕЛАГИЋА ОД СРПСКЕ ДО АЛЕЈЕеСВЕТОГ САВЕ

9. НИКОЛЕ ПАШИЋА ОД СРПСКЕ ДО АЛЕЈЕ СВЕТОГ САВЕ

10. ГУНДУЛИЋЕВА

11. БРАЋЕ И СЕСТАРА ГЛУМАЦ

12. УРОША ПРЕДИЋА

13. БОРЕ СТАНКОВИЋА

14. МИШЕ СТУПАРА

15. КНЕЖОПОЉСКА

16. АКАДЕМИКА ЈОВАНА СУРУТКЕ

17. БРАНКА ЋОПИЋА